card
Дорнод аймгийн ЕБС сургалтын менежерүүд үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дорнод аймгийн ЕБС сургалтын менежерүүд үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дорнод аймгийн сургалтын менежерүүд ирж сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судаллаа.

Дэлгэрэнгүй
2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн

1-р ангид шинээр элсэн орж буй сурагчдын бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг танилцуулах нь

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх