Бичиг соёлын өдрийг тохиолдуулан уншиж бичиж сурснаа тэмдэглэлээ

Бичиг соёлын өдрийг тохиолдуулан монгол хэлний багш Алтантуяа 6-р ангийнхны дунд үндэсний бичгээ уншиж бичиж сурсны баярыг маш өндөр зохион байгуулалттай тэмдэглэн өнгөрүүллээ.